Ostatnia aktualizacja: 15.02.2021 Andrzej Kuligowski

Odwiedza nas 72 gości oraz 0 użytkowników.

Konkurs fotograficzny "Moja choinka" - Regulamin

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO – MOJA DOMOWA CHOINKA 2020

$1I.          Temat konkursu:

       Moja choinka 2020

Przesyłanie zdjęć, nie później niż do 06 stycznia 2021r. włącznie.

II. Organizator

1. Organizatorem konkursów jest Zarząd Koła Grodzkiego Gdańskiego      
   Oddział PTTK w Gdańsku.
2. Koordynator projektu: Kol. Ryszard Preiss – sekretarz Zarządu Koła Grodzkiego.

III. Uczestnicy konkursów

Uczestnikami konkursów są członkowie  Koła Grodzkiego Gdańskiego Oddziału PTTK.

IV. Cel konkursów

1.Prezentacja twórczości członków Koła Grodzkiego w dziedzinie fotografii i jej          dokumentowanie.

2. Rozpowszechnianie idei fotografowania jako aktywnej wrażliwości na otoczenie.

3. Rozwijanie kreatywności  i twórczej wyobraźni uczestników.

V. Zasady ogólne

1.Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące      oryginałami.

2.Do fotografii należy dodać opis według szablonu: ( imię i nazwisko autora, datę wykonania fotografii)

3.Udział w konkursie jest bezpłatny.

4.Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Koła Grodzkiego.

VI. Zasady szczegółowe

1.Przedmiotem konkursu jest fotografia, której tematyka wiąże się z podanym tytułem

2.Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik    oddając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.

3.Uczestnik może zgłosić do konkursu 1 zdjęcie
4.Wysłanie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że przesłane zdjęcia są własnością osoby zgłaszającej i że przysługuje jej do zdjęć całość praw autorskich oraz że zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich. Koło Grodzkie nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za prawdziwość złożonego przez Uczestnika oświadczenia oraz nie odpowiada za ewentualne naruszenie przez uczestnika praw osób trzecich.

5.Zgłoszenie prac następuje przez przesłanie mailem zdjęć na adres koordynatora  projektu Kol. Ryszarda Preissa w terminach określonych w  pkt. I

VII. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursów

1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

2.Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę  wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.

3.Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

4.Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas swoich obrad.

5.Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

6.Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie internetowej Koła Grodzkiego.

VIII. Nagrody

Zwycięzcy Konkursu otrzymają za zajęcie I, II, III  miejsca –  dyplom, ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej oraz niespodziankę.     

XI. Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą.

Informacje o konkursach można uzyskać pod adresem:

         Kol. Ryszard Preiss Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.